Osteopathie is een zachte manuele onderzoeks- en behandelmethode die zich richt op de beweeglijkheid en onderlinge dynamiek van gewrichten, organen en weefsels in het lichaam. Het doel ervan is die beweeglijkheid en dynamiek te herstellen, zodat u zich weer gezond voelt en in balans.


MENS ALS EENHEID

Het belangrijkste uitgangspunt van de osteopathie is dat de mens een biologische eenheid is. Bij een gezond mens vormen alle systemen met hun bewegingen een uitgebalanceerd geheel. Ze passen zich steeds aan elkaar aan of compenseren elkaar, als er ergens verlies van beweeglijkheid is. Ze oefenen vaak ook sterke krachten op elkaar uit. Als uiteindelijk de balans is verstoord en er geen compensatie meer mogelijk is, dan kunnen klachten ontstaan.

Bijzonder is dat systemen in ons menselijk lichaam voortdurend in beweging zijn, bewust en onbewust. Zo trekt de hartspier zo’n 100.000 keer per dag samen en gaat onze ribbenkast zo’n 20.000 keer op en neer bij de ademhaling. Zelfs organen bewegen voortdurend. De nieren leggen bijvoorbeeld zo’n 600 meter per dag af op de beweging van het middenrif. Het gevolg daarvan is dat er voortdurende wederzijdse beïnvloeding plaatsvindt. Bewegingsverlies op de ene plaats, heeft invloed op de andere plaats.

WAT DOET EEN OSTEOPAAT?

Een osteopaat onderzoekt uw gehele lichaam, om te achterhalen wat de oorzaak is van de klachten die u hebt. De aandacht gaat daarbij uit naar drie biologische systemen, die onderling sterk afhankelijk van elkaar zijn:

  • het pariëtale systeem; dit is het bewegingsapparaat met bijvoorbeeld de botten, spieren en gewrichten;
  • het viscerale systeem; dit bevat de inwendige organen met de bloedvaten en het lymfestelsel;
  • het cranio-sacrale systeem, met daarin het zenuwstelsel en de hersenvochtcirculatie.

Alle drie systemen worden in het onderzoek afzonderlijk en in relatie tot elkaar getest op beweeglijkheid. Daarna behandelt de osteopaat de weefsels die niet vrij kunnen bewegen, door middel van zachte handgrepen. De behandeling stimuleert uw lichaam om zelf de beweging terug te vinden.

GESCHIEDENIS VAN DE OSTEOPATHIE

De Grieken zeiden al: Panta Rei, alles wat leeft, stroomt. Alles in ons lichaam beweegt. Wij bewegen ons en we laten ons bewegen. Door allerlei oorzaken kan een belemmering in de beweging ontstaan. Deze blokkades kunnen klachten veroorzaken, waardoor u zich minder vitaal voelt. Een osteopaat zoekt de plekken waar de mobiliteit verminderd is, helpt om hun natuurlijke beweging te hervinden waardoor de functie van het weefsel zich herstelt.

” Een osteopaat ziet het lichaam als een geheel en weet welke lichaamsweefsels met elkaar in verbinding staan en op welke manier ze elkaar beïnvloeden.” 

Afspraak maken